RSS

Call for Submissions: Duguang Lupa

JC Filed Under:
Mag-iisang buwan na mula nang maganap ang karumal-dumal na krimeng ngayo'y tinatawag na Ampatuan Massacre, na ibinunga ng kasakiman sa kapangyarihan ng iilang taong matagal nang naghahari at gusto'y sila na lang sa habang panahon ang maghari sa Maguindanao.

Sinundan ang insidente ng pagdedeklara ng state of emergency at, kasunod niyon, batas militar sa Maguindanao. Ito'y upang madakip daw nang madali ang mga Ampatuan at ang mga tagasuporta nila.

Binawi na ang proklamasyon ng batas militar ngunit nananatili ang state of emergency sa Maguindanao. Patuloy ang mga pagdakip nang walang kautusan mula sa hukuman.

Hindi natin alam kung talaga bang ang mga Ampatuan at ang mga tagasuporta nila lamang ang pinagdadadakip.

Ang alam natin ay ito: halos isang buwan matapos ang masaker, si Andal Ampatuan Jr. pa lamang ang sinasampahan ng kaso -- samantalang hindi lang lima sa mga Ampatuan ang sangkot sa karumal-dumal na krimeng naglagay sa Pilipinas sa kawalang-dangal sa mata ng buong mundo.

Tandaan nating malaki ang utang na loob ng rehimeng Arroyo sa mga Ampatuan. Tandaan ang pagkatalo ni FPJ noong 2004 sa isang lalawigan kung saan marami siyang tagahanmga. Tandaan ang 12-0 na panalo ng Team Unity laban sa Genuine Opposition noong 2007 sa Maguindanao.

Sa kanyang keynote speech noong Disyembre 6, sa taunang kumperensiya ng Philippine PEN, winika ng makatang si Ricardo de Ungria ang ganito:

"The silence of art and literature in the wake of the Maguindanao massacre is crushingly telling. Our realities in this country far outstrip our wildest imaginings, forcing us to dig deeper into our personal griefs and solitudes. Which is probably not the right way to go. For where does that put, pray tell, the literature it produces that ought to confront such realities at the same time that it celebrates life? And what does it say of the artists' and writers' engagement with the realities of the time?"

Kung hindi kayo kabilang sa mga artista't manunulat na tinukoy ni De Ungria, iniimbitahan kayo ng Kilometer 64 Poetry Collective na magsumite ng inyong mga piyesa sa Duguang Lupa, isang chapbook tungkol sa Ampatuan Massacre na binabalak na ilabas sa darating na Enero.

Tatanggapin ang mga tula, mga sanaysay na hindi hihigit sa dalawang pahina (sa file na gumagamit ng size 12 na Times New Roman), mga litrato at larawang-guhit. Mangyaring ipadala ang mga ito sa duguanglupa@ gmail.com.

Tatanggapin ang mga kontribusyon hanggang sa Disyembre 29.

Maraming salamat! Katarungan sa mga biktima ng masaker sa Ampatuan! At sa wika nga ng makatang si Richard Gappi, "Managot ang dapat managot! Wakasan ang walang-habas na dahas!"

| edit post

0 Responses to "Call for Submissions: Duguang Lupa"

Post a Comment