RSS

CULTURA+ART+POLITIKA, Asan ang agendang pangkultura sa SONA?

Anonymous Filed Under:


Kwentohan at kapihan sa kalagayan ng kultura sa kasalukuyan


Sining Kamalig Gallery, Gateway, Cubao Quezon City


August 18, 2012     3:30pm

visit the event page in Facebook here

| edit post

0 Responses to "CULTURA+ART+POLITIKA, Asan ang agendang pangkultura sa SONA?"

Post a Comment