RSS

SALANG: Poetry Night

ArtPipe Events Filed Under:


Ang SALANG ay isang piging ng mga pantig,
salusalo ng mga salita, tanghalan ng talinghaga.

Makibahagi sa OPEN MIC at OPEN JAM!
Makibigkas, makitugtog, makitanghal -- SALANG na!

Tunghayan din ang pagtatanghal ng/nina:

Goons N' Guns x Gold x KJah x Lanseta x BLKD
Sinagbayan | Fantom Finger | KM 64 | Baluarte | Gerilya
Misyonaryo | The UP Repertory Company | GB Labrador
Aki | Kial | Anygma | Aklas | Ilaya | Anj Huruela
Free Ericson Acosta Campaign

Spoken Word. Rap. Stand UP Comedy. Tula-Dula.
Live Art. ATBP. Ikaw, anong isa-SALANG mo?


P50.00 lang ang entrance fee! (w/ 1 beer)
Libre pa, kung kayo'y saSALANG sa OPEN MIC*.


Ang SALANG ay handog ng
FREEDOM BAR at TABAKK.

visit the event page in Facebook here

| edit post

0 Responses to "SALANG: Poetry Night"

Post a Comment