RSS

KM10

ArtPipe Events Filed Under:


Ikasampung Taong Anibersaryo ng Kilometer 64 Poetry Collective

May pagtatanghal nina:

Emman Halabaso
Mark Angeles
Pia Montalban
Faye Sagun
Lenkurt Lopez
Noel Gomez
Stum Casia
Mj Rafal
Orly Oboza
Vince Dioquino
Rogene Gonzales
Axel Pinpin
Karl Ramirez
The Prolets
Renato Reyes Jr.
5 Year Plan
BLKD
Orly Marcellana
Goons n Guns
Pinkcow
Mao dela Cruz
Ayn Frances dela Cruz
Ericson Acosta

Magkakaroon din ng screening ng mga shortfilm na gawa ng Southern Tagalog Exposure.

Pormal na ilulunsad sa gabing ito ang pinakabagong isyu ng Southern Tagalog Exposure magazine. At mabibili sa halagang P30.

Mabibili din sa gabing ito ang mga limitadong piraso ng TEDDY CARES cookies. Agahan, baka maubusan.:)

visit the event page in Facebook here

| edit post

0 Responses to "KM10"

Post a Comment