RSS

SALANG: Poetry Jam

Anonymous Filed Under:


Ang SALANG ay isang piging ng mga pantig,
salusalo ng mga salita, tanghalan ng talinghaga.

Makibahagi sa OPEN MIC at OPEN JAM!
Makibigkas, makitugtog, makitanghal -- SALANG na!

Tunghayan din ang pagtatanghal ng/nina:

5 Year Plan | Goons N' Guns | Sinagbayan
KM64 | Red Star Crew | Gabriela Youth | Neg
Fantom Finger | Bebe Riz x Jug Honeyluv x Maria Frizzygurl

Spoken Word. Rap. Tula-Dula. Live Art. ATBP.
Ikaw, anong isa-SALANG mo?


P50.00 lang ang entrance fee! (w/ 1 beer)
Libre pa, kung kayo'y saSALANG sa OPEN MIC*.

Freedom Bar
Quezon City, Philippines

visit the event page in Facebook here

| edit post

0 Responses to "SALANG: Poetry Jam"

Post a Comment