RSS

Kilapsaw: Tubig at Alaala

ArtPipe Events Filed Under:

Tunghayan ang mga litrato nila Mar Anthony Dela Cruz, Rita Dela Cruz, Wennielyn Fajilan, Jo Lontoc, Karl Orit, Haidee Pineda, Arlyn P. Romualdo, Beverly Wico Siy-Verzo at Ronald Verzo na kuha sa iba't ibang lugar at panahon.

Exhibit run:
January 13-31, 2014

Conspiracy Bar and Garden Cafe
59 Visayas Avenue
1105 Quezon City, Philippines

visit the event page in Facebook here


| edit post

0 Responses to "Kilapsaw: Tubig at Alaala"

Post a Comment