RSS

Tarya: Poetry Reading

Anonymous Filed Under:

Tarya: Poetry Reading
May 21, 2014
5pm onwards
Kanto Artist Run Space

Tarya: Unang Kasa

Ang salitang "tarya" ay ginagamit kadalasan ng mga kapatid nating pinoy paukol sa salitang "gawa". Hindi lang iisa ang kahulugan nito, marami pang iba. Tarya! Alamin pa natin ang mas malalalim na kahulugan nito.

"Na-tarya mo na ba?"


Poetry Reading
+
mini book fair
and zine fair
+
Alcohol
and new friends


May 21, 2014 - Wednesday
5pm onwards


Kanto Artist Run Space
7274 Malugay St., Brgy. San Antonio Village
Makati City

| edit post

0 Responses to "Tarya: Poetry Reading"

Post a Comment